Ειδικές Ασφαλίσεις

Προσφέρουμε μια σειρά εξειδικευμένων ασφαλιστηρίων για να σας παρέχουμε
"τη σωστή κάλυψη στη σωστή τιμή"


Κατηγορίες ασφάλισης στις Ειδικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις
Η ομαδική ασφάλιση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας. Αποτελεί «θεσμό» για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πολυεθνικές, όμως, τα τελευταία χρόνια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν μικρό αριθμό προσωπικού, δείχνουν ενδιαφέρον και προχωρούν στη σύναψη ομαδικής ασφάλισης.
Χαρακτηριστικό των ομαδικών προγραμμάτων είναι ότι διαμορφώνονται tailor-made, δηλαδή ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Πιο διαδεδομένα σε ζήτηση προβάλλουν τα προγράμματα που παρέχουν κάλυψη ζωής και υγείας. Τα τελευταία, όμως, χρόνια ιδιαίτερα μετά τις ριζικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της σύνταξης καθώς και την αλλαγή στο φορολογικό πλαίσιο, οι εταιρείες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.
Συνεργαστείτε με τον εξειδικευμένο σύμβουλο της allsafe και διαμορφώστε το κατάλληλο πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων σας και παράλληλα θα είναι μέσα στο πλαίσιο του ποσού που επιθυμείτε να διαθέσετε.

Τα οφέλη για τη συμβαλλόμενη επιχείρηση και το προσωπικό της
Για τον εργαζόμενο:

Η ομαδική ασφάλιση είναι μια πολύτιμη παροχή για τον εργαζόμενο, ο οποίος απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της ιδιωτικής ασφάλισης, ενώ συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού φορέα οι οποίες ολοένα και συρρικνώνονται.
Στα ομαδικά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να ασφαλίσει τα μέλη της οικογένειάς του με πολύ χαμηλό κόστος και έτσι όλη η οικογένεια απολαμβάνει τα οφέλη της ασφάλισης. Η ομαδική ασφάλιση επηρεάζει θετικά τη διάθεση του εργαζομένου και αυξάνει την παραγωγικότητά του.
Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς προκύπτει ότι πέραν του μισθού, το ομαδικό ασφαλιστήριο κατατάσσεται από τους εργαζόμενους στην πρώτη θέση ως η σημαντικότερη παροχή που τους παρέχει ο εργοδότης τους.

Για τον εργοδότη:

Στον εργοδότη προσφέρει επίσης πολλαπλά οφέλη. Μερικά από αυτά:
 • Αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της επιχείρησης προς τον εργαζόμενο
 • Δημιουργεί, διατηρεί και βελτιώνει την καλή θέληση του προσωπικού
 • Προσελκύει υψηλής ποιότητας προσωπικό
 • Αποτελεί κίνητρο παραμονής εξειδικευμένου προσωπικού και στελεχών
 • Έχει χαμηλό κόστος
 • Παρέχει Φορολογική Απαλλαγή
 • Ενισχύει την καλή φήμη της επιχείρησης

Ευχαριστημένοι και εξασφαλισμένοι εργαζόμενοι σημαίνει ανάπτυξη και αυξημένη παραγωγικότητα για τον εργοδότη.

Φορολογική Αντιμετώπιση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων:
Το κόστος της Ομαδικής Ασφάλισης θεωρείται έξοδο επιχείρησης (για τα ασφάλιστρα που πληρώνει ο εργοδότης) και εκπίπτει της φορολογίας μέχρι ένα όριο.
Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (Φορολογικός Νόμος 4172/2013), η μέγιστη φοροαπαλλαγή ανα εργαζόμενο προσδιορίζεται σε 1.500 ευρώ για προγράμματα Ζωής & Υγείας ετησίως & 100% για τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα.
Συγκεκριμένα, οι εθελοντικές εισφορές των εργαζομένων στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (κατ’ ουσία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος).
Οι παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα, θεωρούνται μεν εισόδημα, αλλά φορολογούνται αυτοτελώς, ανάλογα με το ύψος αλλά και τη χρονική στιγμή που λαμβάνουν την παροχή (Φορολογικός Νόμος 4172/2013).
Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του ασφαλισμένου, το ασφάλισμα που λαμβάνει ο δικαιούχος, φορολογείται με τον εκάστοτε ισχύοντα φόρο κληρονομιάς, ενώ σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου, του αποδίδεται το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούται, χωρίς καμία φορολόγηση.
Μεταφορές
Η allsafe μέσα από την εξειδίκευση στην ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ δίνει την δυνατότητα στις επιχείρησης που κινούνται δυναμικά στον χώρο του εμπορίου να ασφαλίσουν τα εμπορεύματα τους σύμφωνα με τους ΔΙΕΘΝΗΣ όρους ασφάλισης cargo institute .Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της στον κλάδο μεταφορών την δυνατότητα αυθημερόν εκτύπωσης και αποστολής πιστοποιητικού ασφάλισης μεταφοράς , για την χρησιμοποίηση του στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.
Προστασία από τις συνέπειες ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων
Ασφάλιση Υποκλοπής Πρ. Δεδομένων Με Φυσικό ή Ηλεκτρονικό Τρόπο
H ασφάλιση αυτή καλύπτει τις περισσότερες ή λιγότερο προφανείς – συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων.

Ευθύνη δεδομένων
Καλύπτονται οι αποζημιώσεις και έξοδα υπεράσπισης που συνδέονται με παραβίαση προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων ανεξάρτητα από το αν έχει προκληθεί από τον ασφαλισμένο ή από εξωτερική εταιρία διαχείρισης δεδομένων συμβεβλημένη με τον ασφαλισμένο.

Ασφάλεια δικτύων
Καλύπτονται οι αποζημιώσεις και έξοδα υπεράσπισης που συνδέονται με:

 • Προσβολή των δεδομένων τρίτου από ιό
 • Πράξη ή σφάλμα του ασφαλισμένου που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα από τρίτους
 • Κλοπή κωδικού πρόσβασης συστήματος με χρήση μη ηλεκτρονικών μέσων • κλοπή hardware που περιέχει προσωπικά δεδομένα
 • Δημοσιοποίηση δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες υπαλλήλου

Εκβιασμός αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στον κυβερνοχώρο
Καλύπτει πληρωμές λύτρων (απώλεια από εκβιασμό) σε τρίτους που προκύπτουν στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας απειλής για την ασφάλεια.

Ευθύνη πολυμέσων
Καλύπτει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα υπεράσπισης που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή αμέλεια σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Διακοπή Λειτουργίας Δικτύου
Καλύπτεται η απώλεια καθαρών κερδών που προκύπτει από ουσιώδη διακοπή λειτουργίας του δικτύου του ασφαλισμένου εξαιτίας παραβίασης ασφαλείας

Ηλεκτρονικά Δεδομένα
Καλύπτονται τα έξοδα επαγγελματικών αμοιβών για να διαπιστωθεί η δυνατότητα επαναφοράς ή αναδημιουργίας των δεδομένων.

Διοικητικές Υποχρεώσεις
Καλύπτεται η δαπάνη για εύλογες επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε σχέση με έρευνα για την προστασία δεδομένων.
Ασφάλιση Ακύρωσης Εκδηλώσεων
Προκειται για κάλυψη που δίδεται στην περίπτωση ακυρωσης εκδήλησης απο οποιαδήποτε αιτία

 • Συναυλίες
 • Θεατρικές παραστάσεις
 • Αθλητικά γεγονότα
 • Εμπορικές ή μη εκθέσεις
 • Εταιρικές εκδηλωσεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι:

 • Ακυρωση και διακοπή για οποιαδήποτε αιτία
 • Αδυναμία εμφάνισης στο χώρο εκδήλωσης κυρίων συντελεστών
 • Καιρικές συνθήκες
 • Σωματικές βλάβες τρίτων
 • Σωματικές βλαβες συντελεστών της εκδήλωσης
 • Υλικές ζημίες στους χώρους της εκδήλωσης
 • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος / ασθενείας για όλους του συντελεστές της εκδήλωσης
Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
Με το ταξίδι στις πιο μακρινές γωνιές του κόσμου να είναι πιο προσιτό από ποτέ, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όταν ταξιδεύετε, καλύπτεστε κατάλληλα.
Με ασφάλεια από την απώλεια αποσκευών έως την ακύρωση του ταξιδιού και από την κάλυψη των ιατρικών εξόδων στο εξωτερικό μέχρι την κλοπή προσωπικών σας αντικειμένων, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα να ταξιδέψετε οπουδήποτε επιθυμείτε, με σιγουριά.
Καλύπτουμε όλους τους τύπους ταξιδιών από μεμονωμένα ταξίδια μέχρι πολλαπλά ταξίδια ετησιώς είτε για λόγους αναψυχής είτε επαγγελματικά.
Παρέχονται εξειδικευμένα ασφαλιστήρια για συμμετέχοντες σε προγράμματα Erasmus
Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Η ασφάλιση προσφέρει την κάλυψη για ζημίες από οποιοδήποτε κινδυνο , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

 • Βλάβες κατά τη λειτουργία
 • Πτώση, θραύση
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
 • Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού
 • Ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες.
 • Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων, αποθηκευμένων σε δισκέτες, cd, streamers, που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης
Ασφάλιση Απαγωγών Εκβιασμού & Λύτρων
To πρόγραμμα ασφάλισης απαγωγών & λύτρων ειναι ενα πρόγραμμα που απευθυνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα η κάλυψη δίνεται για τους παρακάτω κινδύνους :

 • Απαγωγή με σκοπό την απαίτηση λύτρων
 • Απειλή – εκβιασμός
 • Παράνομη κράτηση

Τί καλύπτεται :

 • Πληρωμή λύτρων
 • Απωλεια χρημάτων κατα την μεταφορά τους
 • Απώλεια ζωής – τραυματισμός
 • Ιατρικά έξοδα
 • 24ωρη πρόσβαση σε εξιδικευμένους & παγκοσμίου κύρους σύμβουλους διαχείρισης κρίσεων
 • Αλλα λογικά έξοδα που σχετιζονται με το γεγονός
Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις
 • Εργα τέχνης
 • Ασφάλιση αλόγων
 • Ασφάλιση οργανισμών λιμένων και μαρίνων
Είσοδος Συνεργατών