Πολιτική Αιτιάσεων


Στη ALLSAFE δεσμευόμαστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μας.

Η βοήθειά σας μας είναι πολύτιμη. Για θετικά σχόλια ως προς τις υπηρεσίες μας, προτάσεις βελτίωσης ή κάποιο παράπονο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας:

E-mail: commercial@allsafe.gr

FAX: +30 210 9237208

Ταχυδρομικά: Καλλιρόης 23 , 117 43 Αθήνα – Υπόψη: Υπεύθυνου Αιτιάσεων Allsafe.
Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντάς μας υπογεγραμμένη και την ακόλουθη φόρμα. Λήψη φόρμας
Είσοδος Συνεργατών