• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Μεταφορές

Εμπορεύματα και αγαθά ταξιδεύουν γύρω μας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από αρχαιοτάτων χρόνων. Η ανάγκη ασφάλισής τους διαγνώσθηκε και πρωτοεμφανίστηκε κατά την αρχαιότητα – τον 17ο αιώνα π.Χ. Μέχρι και σήμερα, είτε μεταφέρετε εμπορεύματα εντός Ελλάδας, είτε κάνετε εισαγωγές – εξαγωγές, πιθανότατα γνωρίζετε ότι τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους.. Η ασφάλισή τους κρίνεται επιβεβλημένη καθώς διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας.
Ορισμένα από τα κύρια οφέλη της ασφάλισης μεταφορών:

  1. Κάλυψη Εμπορευμάτων: Η ασφάλιση καλύπτει τη ζημιά, την καταστροφή ή την απώλεια των εμπορευμάτων σας κατά τη διάρκεια των μεταφορών.
  2. Κάλυψη Ναύλων κ.α εξόδων : Μπορεί να προβλεφθεί επιπλέον αποζημίωση για τα ναύλα ή και τα υπόλοιπα έξοδα (ΦΠΑ, δασμοί κλπ)
  3. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης: Είστε μεταφορέας; Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά με υπαιτιότητά σας στα εμπορεύματα που μεταφέρετε, η ασφάλιση ευθύνης μεταφορέα / διαμεταφορέα καλύπτει τις χρηματικές αποζημιώσεις.

Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις στον κλάδο μεταφορών ποικίλουν. Οι ιδιαιτερότητες της καθεμίας μεταφοράς πολλές.

Καλέστε μας, για να διαμορφώσουμε από κοινού, το κατάλληλο ασφαλιστήριο για τις  μεταφορές των εμπορευμάτων σας και να διασφαλίσετε το επιχειρηματικό μέλλον σας.

Βρείτε ερωτηματολόγιο για ενδεικτική προσφορά εδώ

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Thumb

Χρήσιμες Ερωτήσεις

Πώς καθορίζεται το ασφάλιστρο μεταφορών;?

Το ταξίδι, η αξία και η ευπάθεια των εμπορευμάτων, ο τρόπος συσκευασίας τους καθώς το είδος του μεταφορικού μέσου είναι βασικοί παράγοντες καθορισμού του ασφαλίστρου μεταφορών.

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας