• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Περιουσία

Σκοπός όλων των επιχειρήσεων είναι η συνεχής ανάπτυξη. Προκειμένου ωστόσο αυτή να συνεχίζεται απρόσκοπτα, είναι σημαντικό να μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα. Και ο μοναδικός γνωστός τρόπος αντιμετώπισης είναι η ασφάλιση.

Τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων, αποτελούν την ασπίδα της επιχείρησής σας. Ειδικότερα, παρέχονται καλύψεις οι οποίες εξασφαλίζουν την εύρυθμη συνέχεια της επιχείρησής μετά από γεγονότα όπως: 

  

  1. Φυσικές Καταστροφές: Τα ασφαλιστήρια παρέχουν προστασία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα εμπορεύματά σας, από καταστροφικά γεγονότα, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς αλλά και ανθρωπογενείς καταστροφές όπως κλοπές, κακόβουλες ενέργειες κ.α.
  2. Ασφάλιση Ευθυνών : Ακομή κι αν δεν φταίτε, είναι πολύ πιθανό να ευθύνεστε. Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης, καλύπτει την υποχρέωσή σας να αποζημιώσετε τρίτους, πελάτες, ή/και υπαλλήλους σας, σε περίπτωση που ζημιωθούν από γεγονός για το οποίο θα κριθείτε υπεύθυνος. 
  3. Απώλεια Κερδών : Κι αν συμβεί ζημιά σε εσάς, ποιος θα πληρώνει τα έξοδά σας; Η κάλυψη απώλειας κερδών αποζημιώνει τα πάγια έξοδα ή και τα κέρδη σας, ενόσω η επιχείρησή σας δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ζημιάς 

  

Εμπιστευτείτε και εσείς την allSafe για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα καλύψει πλήρως, τις κτιριακές εγκαταστάσεις , τον εξοπλισμό και το εμπόρευμά της επιχείρησής σας από ενδεχόμενους κινδύνους. 

  

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να επιλέξουμε από κοινού το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας και διασφαλίζει την προστασία της επιχείρησής σας από απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Βρείτε ερωτηματολόγιο για ενδεικτική προσφορά εδώ

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Thumb

Χρήσιμες Ερωτήσεις

Πώς καθορίζεται το ασφάλιστρο;?

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες καθορισμού του ασφαλίστρου. Μερικοί από αυτούς είναι το είδος της επιχείρησης, το ύψος των κεφαλαίων, τα υλικά κατασκευής του κτηρίου όπου στεγάζεται, τα μέτρα προστασίας που διαθέτει, αλλά και η περιοχή που βρίσκεται.

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας