• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Τεχνικά Έργα

Προγράμματα Τεχνικών Ασφαλίσεων: Προστασία για τα Τεχνικά Έργα σας

Στην AllSafe κατανοούμε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τα τεχνικά έργα, και ως εκ τούτου έχουμε αναπτύξει ολοκληρωμένα προγράμματα τεχνικών ασφαλίσεων που σας προσφέρουν προστασία από κάθε είδους κίνδυνο. Ειδικότερα:

  1. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής ή Συναρμολόγησης Έργου (CAR/EAR): Προστατεύει το έργο σας από τυχόν υλικές ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής ή συναρμολόγησης. (π.χ φωτιά, σεισμό, πλημμύρες κ.α)
  2. Αστική Ευθύνη Κατασκευής/Συναρμολόγησης έναντι τρίτων: Προσφέρει προστασία από αξιώσεις τρίτων, λόγω ζημιών που μπορεί με υπαιτιότητά σας να προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών.
  3. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Μηχανημάτων Έργου (CPM): Προστατεύει τον μηχανολογικό εξοπλισμό από ζημίες και βλάβες.
  4. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργοταξιακού Εξοπλισμού : Προστατεύει τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό
  5. Ασφάλιση Οικονομικής Απώλειας λόγω Διακοπής Εργασιών (DSU) Κατασκευής/Συναρμολόγησης: Καλύπτει την απώλεια εσόδων κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών λόγω ζημιάς.
  6. Ασφάλιση Βλαβών Μηχανολογικού Εξοπλισμού (MB – Machinery Breakdown): Καλύπτει τη ζημιά και τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε μηχανήματα και εξοπλισμό.

Οι εξειδικευμένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της AllSafe διατηρούν βαθιά τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία στις ασφαλίσεις έργων. Ως εκ τούτου, σας παρέχουμε την καλύτερη προστασία για τα τεχνικά έργα σας μέσα από τη διερεύνηση των πραγματικών σας αναγκών.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα, αφήστε τα τεχνικά σας έργα στα χέρια μας και επικεντρωθείτε αποκλειστικά στην επιτυχή τους υλοποίηση!

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Thumb

Χρήσιμες Ερωτήσεις

Ποια η διαφορά μεταξύ ``Ασφάλισης Έργου`` και ``Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Έργου`` ?

Με την Ασφάλιση Έργου (C.A.R) ασφαλίζεται η Ευθύνη σας έναντι απαιτήσεων τρίτων που θα υποστούν ζημιά κατά τηνν διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αλλά και το ίδιο το έργο για ζημιές που θα συμβούν ενώ βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής (π.χ σεισμός). Με την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έργου, καλύπτονται ΜΟΝΟ απαιτήσεις τρίτων και όχι ζημιές που μπορεί να συμβούν στο ίδιο το έργο

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας