• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Περιβαλλοντική ευθύνη

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευθύνης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της βιώσιμης επιχειρηματικής πρακτικής και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς. Το εν λόγω είδος ασφάλισης καλύπτει τις δαπάνες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που μπορεί να προκαλέσει μια επιχείρηση.

Ορισμένα από τα βασικά οφέλη του ασφαλιστικού προγράμματος “Περιβαλλοντική Ευθύνη” περιλαμβάνουν:

  1. Κάλυψη Περιβαλλοντικής Ζημιάς: Καλύπτει τις δαπάνες που προκύπτουν για την Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας, τις Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας, τα κόστη καθαρισμού εγκαταστάσεων κ.α
  2. Κάλυψη Νομικών Δαπανών: Καλύπτονται τα έξοδα υπεράσπισης, που προκύπτουν από αγωγές και απαιτήσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα.
  3. Προστασία της Επιχείρησης: Προστατεύει την επιχείρηση από οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν από περιβαλλοντικά προβλήματα.
  4. Διασφάλιση Καλής Φήμης: Σας βοηθά να διατηρήσετε την καλή φήμη και την επιχειρηματική αξιοπιστίατης επιχείρησής σας.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα κάλυψης “Περιβαλλοντικής Ευθύνης” είναι κρίσιμο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που μπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η βιομηχανία, η χημική παραγωγή και η αποθήκευση επικίνδυνων υλικών.

Παρέχονται επίσης οικονομικά πακέτα για την υποχρεωτική ασφάλιση Ατυχηματικής Ρύπανσης από την Συλλογή & Μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το νόμο 4685/2020 και το ΠΔ 148/2009

Επικοινωνήστε σήμερα με τους ασφαλιστές της allsafe και προσαρμόστε το πρόγραμμα στις ανάγκες της επιχείρησής σας προκειμένου να διασφαλίσετε ότι προστατεύετε το περιβάλλον και την επιχείρησή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας