• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Αστική & εργοδοτική ευθύνη

``..γιατί ακόμα κι αν δεν φταίτε, μπορεί να ευθύνεστε!``

Τα ασφαλιστικά προγράμματα “Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης” αποτελούν μια σημαντική ανάγκη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Πρόκειται για ασφάλιση που καλύπτει τον κίνδυνο πιθανής υποχρέωσης για αποζημίωση σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά σε τρίτα πρόσωπα ή περιουσία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης ή/και της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, καλύπτει τις ευθύνες που αφορούν τους εργοδότες σε περιπτώσεις ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν στους εργαζομένους τους. 

Ορισμένα από τα κύρια οφέλη του εν λόγω ασφαλιστικού προγράμματος περιλαμβάνουν: 

  1. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης: Καλύπτει τις αποζημιώσεις που πιθανόν να απαιτηθούν σε περίπτωση που, με ευθύνη της επιχείρησης, προκληθεί ζημιά σε τρίτα πρόσωπα ή περιουσία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
  2. Κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης: Προστατεύει την επιχείρηση από -πέραν του ΙΚΑ- απαιτήσεις εργαζομένων σε εργατικό ατύχημα, τραυματισμούς ή ασθένειες
  3. Προστασία από Δικαστικές Δαπάνες: Παρέχει κάλυψη για τις δικαστικές δαπάνες που σχετίζονται με αστικές αγωγές και απαιτήσεις τρίτων ή/και εργαζομένων. 
  4. Προσαρμογή στις Ανάγκες σας: Το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις εξατομικευμένες σας ανάγκες και τη φύση της επιχείρησής σας. 
  5. Ήρεμη Συνείδηση: Παρέχει στους επαγγελματίες και τους εργοδότες την ηρεμία που προκύπτει από τη γνώση ότι υπάρχει προστασία σε περίπτωση δυσμενών συγκυριών. 

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης κρίνεται επουσιώδες για την προστασία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την εργασία τους. Επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας ασφαλιστή από την AllSafe και προσαρμόστε το πρόγραμμα απόλυτα στις ανάγκες σας. 

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας