• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Ευθύνη προϊόντων

Η ασφαλιστική κάλυψη “Αστικής Ευθύνης Προϊόντων” αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής ασφάλισης για επιχειρήσεις που παράγουν, διανέμουν ή πωλούν προϊόντα. Ένα ασφαλιστήριο αυτού του τύπου,  σας προστατεύει από τις αποζημιώσεις που μπορεί να προκύψουν από περιστατικά όπως η ασθένεια, ο τραυματισμός ή οι υλικές ζημιές που υπέστη κάποιος κάνοντας χρήση του / των προϊόντων σας. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη είναι απαραίτητη για τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές αλλά και όσους πωλούν προϊόντα στο ευρύ κοινό, καθώς, παρά την λανθασμένη αντίληψη, ευθύνη για το προϊόν φέρουν -πέραν του κατασκευαστή- και όλοι όσοι το διακινούν.
 

Ορισμένα από τα βασικά οφέλη του ασφαλιστικού προγράμματος “Αστική Ευθύνη Προϊόντων” είναι : 

  1. Κάλυψη Αποζημίωσης σε τρίτους, για σωματική βλάβη, θάνατο ή υλική ζημιά, λόγω οποιουδήποτε ελαττώματος προϊόντος ή εμπορεύματος της επιχείρησης που προκύπτει από λανθασμένο σχεδιασμό προϊόντος, λάθος κατασκευής (ή παραγωγής), λανθασμένες ή ασαφείς οδηγίες χρήσης στην ετικέτα, αμέλεια προειδοποίησης για πιθανό κίνδυνο 
  1. Προστασία από Νομικές Απαιτήσεις: Καλύπτει τις νομικές δαπάνες που θα προκύψουν από ενδεχόμενες απαιτήσεις καταναλωτών, κάλυψη ιδιαίτερα σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς το άγνωστο νομικό περιβάλλον στο οποίο θα εμπλακεί η επιχείρηση 
  1. Κάλυψη Ανάκλησης: Μπορούν να καλύφθούν κόστη ανάκλησης του προϊόντος, όπως ενδεικτικά : Ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για το ξεκίνημα της ανάκλησης, Απόσυρση και μεταφορά των ανακληθέντων προϊόντων, κόστος καταστροφής / υγειονομικής ταφής των ανακληθέντων προϊόντων, Έξοδα επιθεώρησης, περιλαμβανομένων των χημικών αναλύσεων, για την εξακρίβωση της αιτίας της μόλυνσης / αλλοίωσης του προϊόντος, Επαναδιανομή νέων προϊόντων σε αντικατάσταση των ανακληθέντων, κ.α 

 

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα “Αστική Ευθύνη Προϊόντων” είναι απαραίτητο για επιχειρήσεις που λειτουργούν στην παραγωγή, διανομή και πώληση προϊόντων. Συνεργαστείτε με έναν ασφαλιστή της AllSafe και εξασφαλίστε ότι έχετε την κατάλληλη κάλυψη προκειμένου να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τα προϊόντα σας. 

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Thumb

Χρήσιμες Ερωτήσεις

Γιατί να ασφαλιστώ; Μεταπώληση κάνω και όχι παραγωγή...?

Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 539 του Αστικού κώδικα ``ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του αν το πράγμα, κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε τη μη ανταπόκριση ή αυτή οφείλεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής.

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας