• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης

Οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν τα Διευθυντικά Στελέχη, είναι σήμερα, πιο δύσκολες από ποτέ. Η Ευθύνη τους όσον αφορά την επιβίωση, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των εταιρειών τους είναι μεγάλη. Η ασφάλιση “Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης” αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο προστασίας για αυτούς. Το ασφαλιστήριο προστατεύει τους διευθυντές και τα στελέχη από απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από λάθη, παραλείψεις ή άλλες ενέργειες κατά τη διάρκεια της άσκησης των διοικητικών καθηκόντων τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης περιλαμβάνουν :

  1. Οικονομικές Απαιτήσεις: Καλύπτει τις απαιτήσεις που εγείρονται από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, συνεργάτες, ανταγωνιστές, προμηθευτές, δανειστές κ.α τρίτα μέρη. Ενδεικτικά καλύπτονται απαιτήσεις που μπορεί να σχετίζονται με παραβίαση καταστατικού εταιρίας, κακοδιαχείριση, παραβίαση καθήκοντος, μλη τήρηση συμφωνιών, αθέμιτο ανταγωνισμό, κλπ.
  2. Έξοδα Έρευνας και Υπεράσπισης : Καταβάλλονται τα νομικά έξοδα για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον δικαστηρίων

Πτυχές και οφέλη του ασφαλιστικού προγράμματος “Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης”

  1. Διασφάλιση της προσωπικής περιουσίας των μελών του ΔΣ. (Βάσει του Ν 3604/2007 περι Α.Ε, τα μέλη του ΔΣ και τα Διευθυντικά Στελέχη, ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία σε περίπτωση αμελούς συμπεριφοράς κατά τηνν άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων.
  2. Προστασία της Προσωπικής Καινοτομίας: Βοηθά στην ανάπτυξη της προσωπικής καινοτομίας και την λήψη αποφάσεων των στελεχών της διοίκησης.
  3. Ήρεμη Συνείδηση: Προσφέρει στους διευθυντές και τα στελέχη την σιγουριά ότι υπάρχει προστασία σε περίπτωση νομικών προβλημάτων που αφορούν τις διοικητικές τους αποφάσεις.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα “Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης” είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ασφάλισης για επιχειρήσεις και επιτρέπει στη διοίκηση να λειτουργεί με αυξημένη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

Συνεργαστείτε με έναν ασφαλιστή για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα στις ανάγκες της επιχείρησής σας και να διασφαλίσετε ότι η διοίκηση και τα στελέχη σας είναι καλυμμένα από όλους τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη διοίκηση και τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας