• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Γεωργικές Ασφαλίσεις - Ζωϊκό Κεφάλαιο

Οι Γεωργικές ασφάλισεις και η ασφαλιστική κάλυψη ζωϊκού κεφαλαίου, προσφέρουν ουσιαστική προστασία στους παραγωγούς τους πρωτογενούς τομέα. Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη προορίζεται για την προστασία της σοδειάς και του ζωϊκού κεφαλαίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και των πόρων που συνδέονται με αυτά.

Κίνδυνοι που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά προγράμματα Γεωργικών ασφαλίσεων ή/και Ζωϊκού κεφαλαίου είναι:

  1. Θνησιμότητα των Ζώων: Καλύπτει την απώλεια ζώων λόγω ασθενειών, θερμοπληξίας, φωτιάς και άλλων αιτίων.
  2. Ζημιές στην σοδειά, από ακραία φυσικά φαινόμενα, επιθέσεις από άγρια ζώα, καθώς και από φωτιά
  3. Ζημίες στις Εγκαταστάσεις: Καλύπτει τις ζημιές στα κτίρια, τα συστήματα παροχής νερού, τα ηλεκτρικά δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την γεωργία ή/και την κτηνοτροφία.
  4. Διακοπή Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Καλύπτει τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω ασφαλιστικής αποζημίωσης, θνησιμότητας των ζώων ή ζημιών στις εγκαταστάσεις.

 

Η ασφαλιστική κάλυψη της γεωργικής παραγωγής και του ζωϊκού κεφαλαίου είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, καθώς και για την προστασία των επενδύσεων που συνδέονται με τον εν λόγω τομέα.

Επικοινωνήστε άμεσα με την ασφαλιστική μας ομάδα, ώστε να προσαρμόσουμε μαζί ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας