• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00
Thumb

Επαγγελματική ευθύνη

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των επαγγελματιών από δυνητικές  απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Το παρόν πρόγραμμα ασφάλισης παρέχει προστασία σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας δεχτεί αγωγή από πελάτες, για λάθη / παραλείψεις που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών του, τις συμβουλές που παρέχει ή άλλες επαγγελματικές ενέργειες.

Ορισμένα από τα σημαντικά οφέλη των ασφαλιστικών προγραμμάτων “Επαγγελματικής Ευθύνης” είναι:

  1. Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος σας
  2. Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης / συκοφαντίας
  3. Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος
  4. Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
  5. Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης κρίνεται αναγκαία για πολλούς επαγγελματίες, όπως είναι οι δικηγόροιγιατροίαρχιτέκτονες, σύμβουλοι, κομμωτές, λογιστές, εταιρείες τεχνολογίας(ΙΤ), Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι κ.α.

Συνεργαστείτε με την ασφαλιστική ομάδα της allsafe και επιλέξτε το εξειδικευμένο για το δικό σας επάγγελμα πρόγραμμα ασφάλισης που θα σας προστατεύσει από τυχόν λάθη και θα δώσει υπεραξία στην επαγγελματική σας φήμη.

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας

Thumb

Χρήσιμες Ερωτήσεις

Τι πρέπει να προσέξω;?

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιστηρίων Επαγγελματικής Ευθύνης είναι σε βάση ``Claims Made and Reported``. Αυτό σημαίνει οτι για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη πρέπει να συντρέχουν τα εξής: Το ζημιογόνο γεγονός, η έγερση απαίτησης από τον τρίτο και η δήλωση ζημιάς στην ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να συμβούν εντός της ασφαλιστικής περιόδου. Η ζημιά θα πρέπει κατά την σύναψη της ασφάλισης να μην ήταν γνωστή στον ασφαλισμένο.

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας