Ζωή & Υγεία

Οι ιδιωτικές ασφαλίσεις ζωής ή/και υγείας είναι κοινά αποδεκτό, ότι δεν μπορούν να ‘’τυποποιηθούν’’ εύκολα και να διατεθούν μέσω απρόσωπων καναλιών.(διαδίκτυο / τηλέφωνο κλπ). Αντίθετα, προκειμένου να ενημερώθει αντικειμενικά ο κάθε ενδιαφερόμενος για τις επιλογές που υπάρχουν, απαιτούνται γνώσεις που μόνο εξειδικευμένοι σύμβουλοι διαθέτουν.

Ωστόσο εάν δοκιμάσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις παραπάνω ασφαλίσεις τότε προκύπτουν τα παρακάτω είδη ασφάλισης.

Προγράμματα υγείας ή Περίθαλψης

Η πλέον διαδεδομένη ασφάλιση του κλάδου ζωής, καθώς η ανάγκη αναβάθμισης των υγειονομικών υπηρεσιών του κοινωνικού φορέα ασφάλισης, αποτελεί στις μέρες μας βασική ανάγκη και όχι πολυτέλεια.
Τα ασφαλιστήρια αυτής της κατηγορίας, εξασφαλίζουν οτι σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο δεν θα χρειαστεί να αναλάβει ο ασθενής ή οι συγγενείς του το οικονομικό βάρος που θα προκύψει.
Συμπληρωματικά, παρέχονται προγράμματα που καλύπτουν τα κόστη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς / διαγνωστικές εξετάσεις κλπ).
Ειδικότερα:
• Συμπληρώνουν τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου.
• Σας δίνουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, άμεσα, χωρίς αναμονή
• Σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, σε κάθε βαθμίδα περίθαλψης.
• Σας παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέξετε το γιατρό, το διαγνωστικό κέντρο και το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμείτε.
• Έχουν προσιτό κόστος και προσαρμόζονται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Προγράμματα εξασφάλισης οικογένειας

Το ουσιαστικότερο δώρο για τους ανθρώπους που αγαπάτε.
Τα ασφαλιστήρια αυτού του τύπου εξασφαλίζουν την οικονομική σταθερότητα μίας οικογένειας, σε περίπτωση που επέλθει ανικανότητα ή πρόωρη απώλεια ζωής, μέσω ενός εφάπαξ ή μηνιαίου ποσού που καταβάλλεται στους δικαιούχους.
Η σύναψη τέτοιου ασφαλιστηρίου απαιτεί εξατομικευμένη μελέτη, την οποία μπορούμε να σας παρέχουμε δωρεάν σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργάτη μας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κεφάλαιο ασφάλισης που χρειάζεστε υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα κεφάλαιά σας (εισοδήματα, συντάξεις, αποταμιεύσεις, κ.λπ.) σε σχέση με τις ανάγκες που θα χρειαστεί να καλύψετε (έξοδα διαβίωσης, δάνεια, σπουδές παιδιών, φόροι, κ.λπ.).

Προγράμματα Προσωπικού Ατυχήματος

Να το παραδεχτούμε… Ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικοί είστε και πόσες προφυλάξεις παίρνετε, τα ατυχήματα μπορεί να συμβούν όποτε και όπου, δεν τα περιμένετε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ολοκληρωμένη ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος είναι τόσο σημαντική.
Τα προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων παρέχουν κάλυψη για έξοδα κάθε είδους που μπορεί να προκύψουν από ατύχημα, καθώς και εξασφάλιση του εισοδήματός σας και της οικογένειάς σας.
Εκτιμούμε ότι επιθυμείτε αμερόληπτες συμβουλές για το τι χρειάζεστε.. Καλέστε μας και ένα μέλος της ομάδας μας με υψηλή εξειδίκευση θα σας εξυπηρετήσει

Προγράμματα Αλλοδαπών

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη ασφάλισης των αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, διαθέτουμε εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισής αποκλειστικά για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων.
Τα προγράμματα αλλοδαπών είναι ετήσια και καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την απόκτηση ή την ανανέωση της άδειας παραμονής.
Παρέχεται κάλυψη για Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα και δαπάνες νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο για ασθένεια ή ατύχημα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αλλοδαποί πολίτες, καταβάλλοντας εξαιρετικά χαμηλό ασφάλιστρο.
Ζητήστε πληροφορίες
business_insurance_mobile
Είσοδος Συνεργατών