Τεχνικές Ασφαλίσεις

Με την υποχρέωση ασφάλισης, να μεταβιβάζεται ολοένα και περισσότερο στους εργολάβους, βεβαιωθείτε ότι η επιχείρησή σας είναι σωστά καλυμμένη


Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων


Η allsafe έχει την δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα τεχνικών ασφαλίσεων τα οποία προσφέρουν προστασιία απέναντι στους κινδύνους που απειλούν τα τεχνικά έργα :

  • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής ή Συναρμολόγησης Έργου (CAR / EAR)
  • Υλικές Ζημίες Έργου
  • Αστική Ευθύνη Κατασκευής / Συναρμολόγησης έναντι τρίτων
  • Ασφάλιση Οικονομικής Απώλειας λόγω Διακοπής Εργασιών (DSU) Κατασκευής/Συναρμολόγησης
  • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Μηχανημάτων Έργου (CPM)
  • Ασφάλιση Βλαβών Μηχανολογικού Εξοπλισμού και (MB – Machinery Breakdown)

Ζητήστε πληροφορίες
Είσοδος Συνεργατών