Όχημα

Η ασφάλιση αυτοκινήτου τελικά είναι μία απλή υπόθεση;


Όχι. Ακόμα και αν προτιμάτε μόνο την εκ του νόμου υποχρεωτική Ασφάλιση, υπάρχουν σημεία που θέλουν προσοχή.
Συνεργαζόμαστε με το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση οχημάτων.
Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες κάλυψής. Σκοπός μας είναι το πρόγραμμα που θα επιλέξετε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ή/και της μοτοσυκλέτας σας να περιλαμβάνει πλούσιες καλύψεις με το δυνατόν οικονομικότερα ασφάλιστρα.

Τί καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση Αυτοκινήτων;


Η απάντηση είναι απλή. Την Ευθύνη μας αν από λάθος ή παράλειψη κατά την κυκλοφορία με το όχημά μας προξενήσουμε ζημιά σε τρίτο.

Τα όρια μέχρι τα οποία η ασφαλιστική εταιρία θα αποζημιώσει αντί για εσάς είναι:
1.220.000€ για κάθε θύμα, σε περίπτωση Σωματικής βλάβης και
1.220.000€ για κάθε ατύχημα, σε περίπτωση Υλικής Ζημιάς

Επιπλέον Καλύψεις:
Κατά κανόνα οι καλύψεις που προσφέρονται πέραν της υποχρεωτικής είναι σε μορφή πακέτων.

Τα πακέτα που προσφέρονται είναι:
• Βασικό
• Βασικό με οδική βοήθεια
• Βασικό με θραύση κρυστάλλων
• Πλήρη κάλυψη
• VIP

Κατηγορίες εκπτώσεων που δίνονται (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία)
• Ανέργων
• Λόγω Ετήσιας Διάρκειας
• Δημοσίων υπαλλήλων
• Προσεκτικών οδηγών
• 2 ή παραπάνω οχήματα στην ίδια οικογένεια
• Καινούριων οχημάτων
• Λόγω μειωμένων εκπομπών ρύπων
• Λόγω ύπαρξης άλλου ασφαλιστηρίου στην ίδια ασφαλιστική εταιρία
• Λόγω οικογενειακής κατάστασης

Ζητήστε πληροφορίες
business_insurance_mobile
Είσοδος Συνεργατών