Αστική Ευθύνη

"Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει."

(Άρθρο 914 Αστικού Κώδικα – Ισχύ από 23/2/1946)


Πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

ΙΔΙΩΤΕΣ
 • Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενειάρχη
 • Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά σε όλες τις επιχειρήσεις.

 • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
 • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων – Αθλητικών Κέντρων
 • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων – Καφετεριών
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων – Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων – Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη Εργολάβων τεχνικών έργων
 • Αστική Ευθύνη καθαριστηρίων
 • Αστική Ευθύνη συνεργείων αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη αρτοποιείων
 • Αστική Ευθύνη διοργάνωσης εκδηλώσεων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά σε όλες τις επιχειρήσεις.

Στους γρήγορους ρυθμούς που ενεργούν οι επαγγελματίες, είναι πολλές οι περίπτωσεις όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψη του , από αμέλεια στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας , σωματική βλάβη ή/και υλική ζημια σε τρίτο και υποχρεούται να την αντικαταστήσει . Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης είναι ένας πολύπλοκος και λεπτομερής τομέας ασφάλισης, ο οποίος διακατέχεται από ένα τεράστιο σύνολο νόμων και κανονισμών οπότε είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι ο ασφαλιστής σας γνωρίζει για τί μιλάει. Προσφέρονται ασφαλιστήρια συμβόλαια που παρέχουν κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης για :

 • Ιατρούς
 • Φαρμακοποιούς
 • Δικηγόρους
 • Αρχιτέκτονες/Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Tour Operators
 • Λογιστές
 • Διαμεσολαβούντες
 • Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
 • Εταιρείες Security
 • Διαγνωστικά Κέντρα/Νοσοκομεία
 • Εκτελονιστές
 • Διαχειριστές Αφερεγγυότητας
 • Κομμωτήρια
 • ...και άλλα
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Είναι η ευθυνη του εργοδοτη για εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν σε υπαλλήλους ή εργάτες της επιχείρησης. (η παροχή δίδεται πέρα των υποχρεώσεων του δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης)
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τη Διεύθυνση και τα Στελέχη της επιχείρησης (εφόσον η νομική μορφή της είναι Α.Ε. ή Ε.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε.) έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (πράξεις/παραλείψεις/εργασιακή πρακτική κ.α.). Η κάλυψη περιλαμβάνει και τα σχετικά δικαστικά έξοδα υπεράσπισης έναντι των απαιτήσεων.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ασφάλιση αυτή προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την αποζημίωση οποιουδήποτε καταναλωτή ζημιωθεί από τη χρήση/κατανάλωση προϊόντος που πωλήθηκε από την ασφαλισμένη επιχείρηση.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Η allsafe διασφαλίζει μέσα απο τα καλύτερα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς. Την καλυψη των περιβαλοντικων ευθυνων που μπορουν να προκυψουν απο την λειτουργια της επιχείρηση σας. Παρέχεται κάλυψη για:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διεύρυνση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
Είσοδος Συνεργατών