Σκάφος

Απολαύστε τη βαρκάδα σας, το ταχύπλοο, το τζετ σκι και την ιστιοπλοΐα ακόμα περισσότερο γνωρίζοντας ότι έχετε ασφαλιστική κάλυψη για να καλύψετε όλες τις πιθανότητες.
Μην ξεχνάτε. Τα χειρότερα πράγματα συμβαίνουν στη θάλασσα!


Οι λίμνες, τα ποτάμια και η ανοιχτή θάλασσα είναι μια τεράστια παιδική χαρά για πολλούς. Είτε για διασκέδαση, είτε για επιχειρήσεις, στην allsafe μπορούμε να δώσουμε κάλυψη για:

• Σκάφη
• Ιστιοφόρα
• Τζετ σκι
• Ιστιοπλοϊκά σκάφη
• Κι αλλα!

Μην κινδυνεύετε να επιλέξετε ένα προϊόν "από το ράφι" το οποίο μπορεί να σας αφήσει εκτεθειμένους.
Οι συνεργάτες μας θα σας δώσουν μια ανταγωνιστική προσφορά και θα σας εξηγήσουν σαφώς την κάλυψη για να βεβαιωθείτε ότι είστε πλήρως καλυμμένοι σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σκαφών αναψυχής, βάσει του Ελληνικού νόμου (4256/14).
• Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία
Όριο: € 50.000 ανά επιβάτη και έως € 500.000 ανά συμβάν
• Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία
Όριο: € 150.000
• Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης
Όριο: € 150.000

Tip:
Οι παραπάνω καλύψεις ισχύουν μόνο κατά την διάρκεια μετακίνησης και κυκλοφορίας του σκάφους στην θάλασσα

Ευρεία Κάλυψη Αστικής Ευθύνης :
H Allsafe σε συνεργασία με αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες του εξωτερικού μπορεί να σας παρέχει με ελάχιστα μεγαλύτερο κόστος πλήρη κάλυψη Αστικής Ευθύνης για το σκάφος σας, με τα εξής χαρακτηριστικά:
• Οι καλύψεις ισχύουν κατά την διάρκεια ελλιμενισμού ή / και παροπλισμού του σκάφους είτε εντός, είτε εκτός θαλάσσης, καθώς και κατά την διάρκεια ανέλκυσης / καθέλκυσής του
• Σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής και πέραν των παροχών του Νόμου 4256/2014 προσφέρουμε και την κάλυψη της ασθένειας
• Αποζημιώσεις που δίδονται για διάσωση ζωής, που προκαλείται επάνω ή κοντά στο σκάφος ή σε οποιοδήποτε άλλο σκάφος
• Ζημιά ή απώλεια σε οποιοδήποτε άλλο σκάφος ή περιουσία
• Έξοδα που προκύπτουν από την ανέλκυση / απομάκρυνση ή καταστροφή ναυαγίου σκάφους
• Δικαστικές δαπάνες ασφαλιζομένου (κατόπιν γραπτής συναίνεσης των ασφαλιστών) που υποχρεούται να καταβάλει σε περίπτωση αμφισβήτησης της ευθύνης του ή σε περίπτωση δικαστικού αγώνα για περιορισμό της ευθύνης του
Όριο για όλα τα παραπάνω 1.000.000€ ανα συμβάν και ασφαλιστικό έτος (Institute Yaght Clause 01.11.85). Το όριο είναι συνολικό, και όχι ανά κάλυψη, ασφαλίζοντας ζημιές προς τρίτους που προκύπτουν σύμφωνα με τις παρεχόμενες καλύψεις Αστικής Ευθύνης, μέχρι εξαντλήσεως του.

Πλήρη Κάλυψη Αστικής Ευθύνης και του ίδιου του σκάφους:
Συνεργαζόμαστε με το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση σκαφών.
Έτσι, μπορούμε να σας παρέχουμε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το σκάφος σας για κάθε τυχαία ζημιά που μπορεί να συμβεί (Συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου).
Ασφαλίζονται:
• Το σκάφος
• Η μηχανή
• Άξονας / προπέλα / πηδάλιο
• Μηχανικές βλάβες (για μηχανές έως 5 ετών)
• Προσωπικά αντικείμενα που υπάρχουν στο σκάφος
Ζητήστε πληροφορίες
business_insurance_mobile
Είσοδος Συνεργατών